Czym zajmuje się administrator baz danych?

Bazy danych są kluczowym elementem działalności wielu przedsiębiorstw. Nowoczesne firmy często nie mogłyby swobodnie funkcjonować bez dostępu do zgromadzonych w bazie informacji i sposobów przetwarzania tych informacji. Bazy danych znacznie ułatwiają gospodarowanie ogromną liczbę informacji, ale proces ten zwykle nie jest w stu procentach zautomatyzowany. Zawsze nad prawidłowym działaniem systemu czuwa administrator. Jaka jest jego rola w tym wypadku? Administrator opiekuje się bazami przypisanymi do konkretnego projektu i wprowadza odpowiednia ustawienia bazy.

Niektórzy mówią tu o właściwym nastrojeniu bazy. Przypisuje się m.in. odpowiednią ilość pamięci dla poszczególnych instancji oraz śledzi ruch w konkretnych obszarach. Jednym z kluczowych elementów interesujących każdą firmę korzystającą z bazy danych jest bezpieczeństwo informacji.

Administrator zajmuje się również tym obszarem, m.in. wykonuje regularne backupy danych. Poza tym dba też o aktualność bazy, np. wgrywa nowe skrypty.

Czasem ręcznie trzeba zmienić konkretne pola w bazie. Oczywiście wszystkie te czynności wykonuje się tak, by jednocześnie nie utracić żadnej z wprowadzonych wcześniej informacji. Ogólnie można powiedzieć, że praca administratora polega na tym, by uzyskiwanie danych z bazy zabierało jak najmniej czasu. Poza tym baza powinna być nieustannie dostępna dla jej użytkowników i działać możliwie bezawaryjnie. Często jest tak, że jeśli administrator wykona dobrze powierzone mu zadanie na początku, praca z bazą w kolejnych etapach jest znacznie łatwiejsza.