Jak działa biologiczne oczyszczanie ścieków?

Każdy z nas wie, że ścieki, niezależnie od źródła swojego pochodzenia, muszą być oczyszczane. Rozmaite oczyszczalnie wykorzystują różne sposoby, które pozwalają na przeprowadzenie tego procederu.

To, w jaki sposób oczyszczane są ścieki w oczyszczalniach biologicznych, dla wielu z nas pozostaje tajemnicą. Jak to działa? Populacje mikroorganizmów zawieszonych w toni ścieków lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę wykorzystywane są do przeprowadzania interesujących procesów, w wyniku których zachodzi biologiczny rozkład organicznych zanieczyszczeń.

W wyniku przemian biochemicznych są zużywane jako pokarm dla mikroorganizmów, co sprawia, że przyczyniają się przyrostu biomasy bakteryjnej. Pozostałe zanieczyszczenia mogą zostać rozłożone w warunkach tlenowych lub beztlenowych.

W pierwszym przypadku część zanieczyszczeń uwalniana jest jako dwutlenek węgla i woda, w drugim zaś produktami rozkładu jest dwutlenek węgla oraz metan. Podczas rozkładu biologicznego może zostać wytworzony nadmiar masy organicznej.

W takich przypadkach jest oddzielony od całości ścieków za pomocą osadników wtórnych. Można z tego wnioskować, że niektóre elementy oczyszczania mechanicznego są niezbędne nawet w przypadku oczyszczalni biologicznych.