Jak oczyszczane są ścieki w przydomowej oczyszczalni?

Oczyszczanie w przydomowej oczyszczalni ścieków przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbywa się w osadniku gnilnym, gdzie na początku procesu trafiają wszystkie nieczystości. Tam też odpadki poddawane są procesowi fermentacji oraz mechanicznie oddzielane.

Odpowiednio przygotowane ścieki transportowane są do kolejnych komór osadnika. A co dzieje się z nimi w dalszej kolejności? Drugim etapem oczyszczania ścieków zwykle jest tak zwane oczyszczanie tlenowe. Tego rodzaju zabieg może zostać przeprowadzony przy użyciu specjalnych urządzeń napowietrzających lub drenażu.

W zależności od tego, na którą opcję się zdecydujemy, będziemy potrzebowali odpowiedniego sprzętu. Pierwsza ze wskazanych możliwości wymaga zastosowania specjalnego kompresora. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa dobową sprawność oczyszczalni.

Wymiary instalacji są stosunkowo małe, ze względu na fakt, że ścieki oczyszczane w ten sposób mogą być odprowadzane do studni chłonnej lub wód powierzchniowych. Jego wadą jest jednak to, iż zastosowanie kompresora związane jest z dodatkowymi kosztami koniecznej do wykorzystania energii. Istnieje jednak również inna możliwość, która nie jest związana z dodatkowym wykorzystaniem energii.

Jednak niskie koszty to nie wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć. Wymaga zastosowania drenażu rozsączającego, który do powstania potrzebuje znacznej powierzchni. Warto również pamiętać, że jego sprawność dobowa jest niższa niż w pierwszym przypadku.