Korzystaj z ulubionych aplikacji – zawsze i wszędzie!

Udostępnianie danych ma swoją wieloletnią tradycję, gdyż niezależnie od rozwiązań technologicznych jest to względnie prosta czynność. Dane możemy udostępniać równorzędnych użytkownikom, albo za pomocą architektury klient-serwer dowolnym użytkownikom sieci. Zupełnie inaczej wygląda kwestia udostępniania aplikacji.

Jeśli zdecydujemy się, aby udostępnić je w standardowy sposób, zajdzie konieczność instalacji ich na każdym urządzeniu, które pobrało tę aplikację. Rozwiązanie to jest z kilku powodów niewygodne, gdyż nie tylko taka aplikacja zajmuje cenne miejsce na dysku twardym, ale także dodatkowo obciąża pamięć operacyjną i procesor. Co wówczas należy zrobić? Najlepiej zainstalować daną aplikację w chmurze obliczeniowej i korzystać z niej w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia mobilnego.

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż aplikację musimy zainstalować tylko raz na serwerze. W późniejszym czasie dostęp do niej mamy zarówno z tableta, smartfona, jak i laptopa. Wszelkie dane i konfigurację zapisujemy wówczas w chmurze, a dzięki temu zyskujemy pewność, że zmiany wprowadzone podczas korzystania z komputera, będą dostępne np.

na tablecie. Czy rozwiązanie to jest bezpieczne? W tym przypadku kluczową kwestię odgrywa dostawca usług i poziom zabezpieczeń jakie oferuje. W praktyce nie musimy obawiać się o utratę danych, gdyż usługodawca zapewnia regularne tworzenie kopii zapasowych, które na wypadek wystąpienia awarii umożliwią odzyskanie wszelkich danych.