Zyski z bazy danych

Czy baza danych i system zarządzania nią mogą wpłynąć znacząco na zyski przedsiębiorstwa? Z pewnością tak. Niełatwo obliczyć wartość przychodów, które są efektem korzystania z systemu zarządzania bazą, jednak fakt korzystnego wpływu na efektywność firmy i stan jej konta jest niewątpliwy.

W jaki sposób rozbudowana baza danych i system zarządzania mogą wpłynąć na nasze zyski? Przede wszystkim baza pomoże w sprawnym obsługiwaniu kolejnych klientów. Możemy w łatwy sposób zgromadzić informacje na temat produktów kupowanych przez konkretnych konsumentów, rejestrować opłacany przez nich abonament czy np.

zapisać historię choroby w przypadku placówek medycznych. W dodatku każdy klient może posiadać własne konto, które pozwoli mu na uzyskanie dostępu do części danych – tych dotyczących jego osoby.

Dzięki temu kontakt z firmą jest dla klienta znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy, a obsługiwanie nawet dużej liczby konsumentów prostsze również z perspektywy firmy. Co więcej, dane takie można na wiele sposobów przetwarzać.

Prowadząc przedsiębiorstwo możemy grupować informacje i przygotować np. ofertę marketingową dla konkretnego typu klientów lub też dokładnie przyjrzeć się działaniom firmy w danym obszarze.

Rzetelnie przygotowana i sprawnie zarządza baza danych pomaga również w budowaniu wiarygodności marki. Klienci ufają firmie, jeśli ich dane nie są wykorzystywane do celów, na które nie wyrazili zgody i kiedy informacje są dobrze zabezpieczone.

Skuteczna ochrona danych osobowych jest zresztą aktualnie raczej standardem, a nie dodatkowym atutem.