Zyski z bazy danych

Czy baza danych i system zarządzania nią mogą wpłynąć znacząco na zyski przedsiębiorstwa? Z pewnością…